За фирмата
Услуги
Дестинации
Форма за обратна връзка
КонтактиАвтомобилен Парк


На разположение на товародателите са превозни средства, всички със сертификати EURO 3, както следва :
  • хладилни – 33 европалетни и с обем на товарното помещение 86 куб.м. при вътрешна височина 2,60 метра.
  • бордови – 34 европалетни и с обем на товарното помещение 97 куб.м. при вътрешна височина 2,88 метра.

Клиентите на фирмата могат да разчитат на:
  • Информация за местоположението на товара по всяко време чрез GPS - /сателитен/ контрол.
  • Двоен обективен контрол на температурния режим в товарното помещение – чрез термограф и чрез GPS сателитна връзка дистанционно.
  • Високата квалификация на нашия персонал прави възможна комуникацията с нас на предпочитан от вас език – български, английски, немски и руски.
  • Отговор на всяко запитване за превоз, заедно с цялата необходима информация в рамките на 1 час.
  • Пълна възможност за поемане на заявки в рамките на 24 часа преди началото на самия превоз.
  • Възможност за превоз на рискови товари с покритието на MHR/HVG карнети TIR.Голямообемни автомобили

На нашите голямообемни автомобили можете да натоварите до 23 тона без увеличение на цената за превоз.

Високотехнологично обурудване

С високотехнологично обурудване гарантираме срочност на доставките, опазване на товара и постоянна информация къде е вашият товар.

Високи стандарти

Ние поддържаме високи стандарти на превозвач в пълно съответствие с Европейските конвенции.

Разумна цена

Цената, която предлагаме е адекватна на стандартите на превоза, изчислена е на база на действителни разходи на километър пробег и вие винаги можете да я контролирате.

Copyright © 2005 CARGOLINK JSCo. Created by: