Company Profile
Services
Destinations
Feedback form
ContactsCARGO LINK JSCO


ADDRESS:

Tzar Ivan Shishman No. 10
Sofia 1000
Bulgaria

tel: +359 2 987 20 16, 981 57 64
fax: 980 12 77, 981 40 91

e-mail:
sales@cargolink-bg.com

Голямообемни автомобили

На нашите голямообемни автомобили можете да натоварите до 23 тона без увеличение на цената за превоз.

Високотехнологично обурудване

С високотехнологично обурудване гарантираме срочност на доставките, опазване на товара и постоянна информация къде е вашият товар.

Високи стандарти

Ние поддържаме високи стандарти на превозвач в пълно съответствие с Европейските конвенции.

Разумна цена

Цената, която предлагаме е адекватна на стандартите на превоза, изчислена е на база на действителни разходи на километър пробег и вие винаги можете да я контролирате.

Copyright © 2005 CARGOLINK JSCo. Created by: